This is default featured slide 1 title

This is default featured slide 1 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. далі->>

This is default featured slide 2 title

This is default featured slide 2 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. далі->>

This is default featured slide 3 title

This is default featured slide 3 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. далі->>

This is default featured slide 4 title

This is default featured slide 4 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. далі->>

This is default featured slide 5 title

This is default featured slide 5 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. далі->>

 

Розгляд впливу фінансових чинників на прогноз інфляції та використання ресурсів

Розгляд впливу фінансових чинників на прогноз інфляції та використання ресурсівІншим уроком від фінансової кризи є те, що розгляд впливу фінансових чинників на прогноз інфляції та використання ресурсів може вимагати більші прогнозні горизонти.

Діагностика фінансової кризи України у контексті зовнішньоекономічної інтеграції

Діагностика фінансової кризи України у контексті зовнішньоекономічної інтеграціїУ статті розкрито сутність поняття «фінансова криза» та висвітлено різноманітні підходи до його трактування. Досліджено фактори виникнення фінансових криз у країні, а також систематизовано їх на дві групи: зовнішні та внутрішні.

Окремі підходи до відбору та використання індикаторів – передвісників фінансової нестабільності

lВисока чутливість фінансового сектору до шоків, його стрімкий перехід від стабільного стану до нестабільного свідчить про те, що нестабільність у фінансовому секторі набула ознак високої циклічності. Це зумовлює необхідність детального аналізу та прогнозування майбутнього його розвитку. З огляду на зазначене своєчасне виявлення факторів ризику, які загрожують стабільному функціонуванню фінансової системи, а, відповідно, й економіці в цілому, є важливим елементом механізму забезпечення фінансової стабільності.

Україні навесні прогнозують нову хвилю фінансової кризи

Україні навесні прогнозують нову хвилю фінансової кризиСлід зазначити, що у науці немає єдиного підходу до трактування сутності фінансової кризи. Так Барановський О. І. під фінансовою кризою розуміє різке погіршення стану фінансового ринку внаслідок реалізації накопичених ризиків під впливом внутрішніх і зовнішніх чинників, що спричиняє порушення його функціонування, зниження цінових показників, погіршення ліквідності й якості фінансових інструментів, банкрутство учасників.

Економічна віддача процесу капіталізації приватних банків

a4На іншому важливому ефекті політики «загального страхового покриття» стосовно фінансових організацій, яким загрожує банкрутство, зауважував О. І. Барановський.

Прогноз інфляції реального сектору економіки – макропруденційний аналіз

Прогноз інфляції реального сектору економіки - макропруденційний аналізПрогноз інфляції реального сектору економіки багато в чому залежить від бачення центральним банком дії трансмісійного механізму, оцінки поточного стану економіки і прогнозу найважливіших екзогенних змінних. При цьому центральний банк використовує всю наявну інформацію, яка впливає на прогноз інфляції та реальної економіки.

Політика фінансової стабільності і монетарна політика

Політика фінансової стабільності і монетарна політикаПолітика фінансової стабільності і монетарна політика є доволі різними, мають різні цілі, інструменти їх досягнення, відповідальні органи, і ці відмінності мають більший або менший прояв у різних країнах. Але наявність значної кількості відмінностей не означає, що не існує взаємодії між ними.

Пріоритет щодо реалізації програм державно-банківського партнерства

Пріоритет щодо реалізації програм державно-банківського партнерстваТакі критерії дадуть змогу уникнути додаткових проблем, пов’язаних з недосконалим внутрішньобанківським менеджментом і запобігти відтоку результатів інноваційного кредитування за межі країни.

Кредити рефінансування є одним із каналів емісії

Кредити рефінансування є одним із каналів емісіїОскільки, як було зазначено в попередній статті, кредити рефінансування є одним із каналів емісії, що обґрунтовує важливість вибору індикаторів для оцінювання ефективності їх використання.

Переваги для підприємств від участі в накопичувальних проектних програмах державно-банківського партнерства

Переваги для підприємств від участі в накопичувальних проектних програмах державно-банківського партнерстваЗазначений перелік критеріїв-вимог до позичальників не вичерпний і не сталий: вони можуть змінюватися залежно від результатів оцінювання суспільної інноваційної значущості проекту, що підлягає кредитуванню. В Україні оцінювати суспільну інноваційну значущість проекту повинно Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації.